W rankingu zamożności obejmującym ponad 50 krajów świata Polska w ciągu 2014 r. spadła o pięć miejsc, plasując się na 39. pozycji. Alianz przygotował już szóstą edycję światowego raportu dotyczącego zamożności obywateli w ponad 50 krajach. Wynika z niego, że w 2014 r. majątek gospodarstw domowych w skali świata wzrósł 0 7,1 proc. W coraz większym stopniu wzrost ten jest napędzany przez gospodarstwa domowe, które coraz więcej oszczędzają.

Niestety, Polskie gospodarstwa domowe, ze wzrostem o 4,5 procent, odstają nawet od innych wschodnioeuropejskich państw członkowskich UE. Mało tego, wzrosło tempo zadłużenia polskich rodzin - z 4,6 procent w 2013 roku do 5,4 procent (średnia dla 50 badanych krajów to 4,2 proc.).


Kwota zadłużenia na Polaka wzrosła do 3 730 euro i jest wyższa od średniej dla całego regionu wynoszącej 3 370 euro. Wzrósł też wskaźnik zadłużenia (zobowiązania jako procent PKB) - o 0,5 punktu procentowego do 35,4 procent.

Warto przy tym zauważyć, że w rankingu 20. najbogatszych krajów (wg wartości aktywów finansowych netto na mieszkańca) jak dotąd żaden kraj z Europy Wschodniej nie znalazł się na tej liście. Ponadto, sytuacja w krajach Europy Wschodniej, które znalazły się poza czołową 20-tką, jest dość zróżnicowana. Podczas gdy niektóre kraje - na przykład państwa bałtyckie - awansowały od 2000 roku, inne, tj. Chorwacja, Polska i Słowacja spadły o pięć lub więcej pozycji. Polska, ze średnią wartością aktywów finansowych netto na mieszkańca wynoszącą 6 190 euro, zajęła w ub. r. w tym międzynarodowym rankingu 39. miejsce, spadając w nim o 5 miejsc.

- Na tle niskich stóp procentowych, zbyt wiele gospodarstw domowych nadal nie ma wystarczających oszczędności na przyszłe emerytury. Politycy nie powinni starać się ograniczać oszczędności, ale znaleźć nowe sposoby i zachęty do promowania popytu kapitałowego – powiedział Michael Heise, główny ekonomista Allianz, komentując raport. - Nie brakuje możliwości inwestycyjnych, ponieważ wyzwania, które przed nami stoją, są ogromne: zmiany klimatu, ubóstwo i migracje, rewolucja cyfrowa, przestarzała infrastruktura, by wymienić tylko kilka.

Źródło: Alianz