Menu Region
Czy mandaty z monitoringu miejskiego są legalne?

Czy mandaty z monitoringu miejskiego są legalne?

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Regina Skibińska

2Komentarze Prześlij Drukuj
Czy mandaty z monitoringu miejskiego są legalne? Czy mandaty z monitoringu miejskiego są legalne?

(© Archiwum)

Monitoring miejski służy do obserwowania tego, co się dzieje w mieście i szybkiego reagowania w razie potrzeby, jeśli zagrożone jest czyjeś życie, zdrowie czy mienie. W pewnych przypadkach nagrania z kamer miejskich mogą być wykorzystywane do nakładania mandatów za wykroczenia drogowe.
Kamery monitoringu miejskiego są środkami technicznymi utrwalającymi obraz, nie stanowią natomiast urządzeń kontrolno-pomiarowych ani rejestrujących w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Jakiś czas temu pojawiły się wątpliwości, czy zapisy monitoringu mogą stanowić podstawę do ukarania manatem, jeżeli kamera zarejestrowała wykroczenie drogowe. Wątpliwości te rozstrzygnęła Prokuratura Generalna, która określiła, kiedy można karać sprawców wykroczeń zarejestrowanych przez kamery monitoringu miejskiego.


Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), straż gminna (miejska), realizuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, w sposób:

1) zdalny - przy użyciu urządzeń umożliwiających przekazywanie obrazu zdarzeń na odległość;
2) bezpośredni - w przypadku prowadzenia przez strażnika gminnego (miejskiego) obserwacji i rejestracji obrazu w miejscu zdarzenia”.

Straż miejska na podstawie art. 129b ust. 1 pkt 1 a, pkt 2 a, b i c Prawa o ruchu drogowym ma uprawnienia do kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym oraz wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:
  • zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  • ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  • ruchu pieszych
.

Zdaniem Prokuratury Generalnej w przypadku popełnienia tych wykroczeń, zarejestrowanych przez kamery monitoringu miejskiego, straż gminna może nakładać mandaty karne oraz kierować wnioski o ukaranie do sądu.

W przypadku innych wykroczeń z zakresu ruchu drogowego ujawnionych za pomocą kamer monitoringu miejskiego oskarżycielem może być tylko policja, a zapisy z kamer mogą służyć jako dowód. Dzieje się tak dlatego, że kamery miejskie, jakkolwiek rejestrują obraz, to nie ujawniają automatycznie naruszeń w ruchu drogowym, gdyż nie stanowią urządzenia rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 73 ustawy Prawo o ruchu drogowym, stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. System monitoringu miejskiego nie opiera się na pracy urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami i nie jest urządzeniem rejestrującym.
2

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

gniezno de,best

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

losot (gość)  •

12 stycznia 2016r. Komendant Straży Miejskich w Gnieźnie został zwolniony z pracy, m.in za monitoring,parkowanie i mandaty

odpowiedzi (0)

skomentuj

opinia PG nie jest zródłem prawa

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

losot (gość)  •

nie jest możliwe nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia ujawnione przy pomocy środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych z uwagi na fakt, iż tego rodzaju ujawnienie wykroczenia nie mieści się w grupie przesłanek umożliwiających nałożenie mandatu karnego, określonych w art. 97 par. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. i należy podkreślić, że nie dotyczy ono jedynie strażników gminnych (miejskich), lecz wszystkich organów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

odpowiedzi (0)

skomentuj