Menu Region

Na co możesz liczyć, gdy firma zwalnia pracowników

Na co możesz liczyć, gdy firma zwalnia pracowników

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Paweł Patora

Prześlij Drukuj
Przed tygodniem pisaliśmy o zasadach zwolnień grupowych. Dzisiaj ponownie zajmiemy się przypadkami zwalniania pracowników z przyczyn od nich niezależnych, ale takimi, które nie mają charakteru zwolnień grupowych.
Przypomnijmy, że ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca zatrudniający od 20 do 100 osób w ciągu 30 dni rozwiąże stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z minimum dziesięcioma osobami. Jeśli zatrudnia od 100 do 299 osób - z co najmniej dziesięcioma procentami pracowników, jeśli zaś zatrudnia 300 lub więcej pracowników - z minimum trzydziestoma osobami.

W przypadku, gdy pracodawca zwolni z przyczyn niedotyczących pracowników mniej osób niż limity wymagane, aby zwolnienia można było uznać za grupowe, wtedy zwolnionym pracownikom przysługują odprawy pieniężne w wysokości takiej, jak w przypadku zwolnień grupowych.


Odprawy te przysługują w wysokości:
- jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był u danego pracodawcy zatrudniony krócej niż dwa lata,
- dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat,
- trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli był u danego pracodawcy zatrudniony ponad osiem lat.
Wysokość odprawy oblicza się według takich zasad, jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie może przekraczać 15-krotności płacy minimalnej obowiązującej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Warto zauważyć, że o wysokości odprawy zwalnianego pracownika decyduje nie całkowity staż pracy, ale staż u ostatniego pracodawcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zwalniany pracownik był zatrudniony w firmie, której następcą prawnym jest obecny pracodawca. Wtedy, w celu ustalenia wysokości odprawy, zwalnianemu pracownikowi zalicza się łączny staż u obu pracodawców.

Pracownikowi zwolnionemu z przyczyn zależnych od pracodawcy, ale nie w ramach zwolnienia grupowego, nie przysługuje prawo pierwszeństwa zatrudnienia u tego samego pracodawcy w przypadku, gdyby ten ponownie zatrudniał pracowników w tej samej grupie zawodowej.
Gdy pracownik stracił pracę na skutek grupowego zwolnienia, wtedy, jeśli w ciągu dwunastu miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę wyrazi ochotę powrotu, pracodawca ma obowiązek ponownie przyjąć go do pracy, jeżeli tylko w ciągu piętnastu miesięcy od daty grupowego zwolnienia będzie zatrudniał pracowników z tej samej grupy zawodowej.

Pracodawca, nawet gdy znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub gdy wprowadza reorganizację w firmie i likwiduje stanowisko pracy, nie może rozwiązać stosunku pracy z zajmującym to stanowisko pracownikiem, jeżeli temu brakuje cztery lata lub mniej do osiągnięcia wieku emerytalnego i jeśli ma on wystarczający staż ubezpieczeniowy, aby wraz z osiągnięciem tego wieku uzyskać prawo do emerytury.

W takiej sytuacji pracodawca może co najwyżej wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Kodeks pracy zabrania rozwiązania umowy o pracę podczas urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, chyba że minął okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Jednak zarówno w przypadku zwolnienia grupowego, jak i innych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, można rozwiązać umowę z pracownikiem, jeśli urlop trwa co najmniej trzy miesiące albo jeśli minął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Niezależnie od długości urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności, pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i płacy, nie rozwiązując z nim stosunku pracy.

***

Podst. prawna: Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (...) (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 z późn. zm.)

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się