Menu Region

Straciłeś etat? Sprawdź,jaki zasiłek Ci przysługuje

Straciłeś etat? Sprawdź,jaki zasiłek Ci przysługuje

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Paweł Patora

Prześlij Drukuj
Jeżeli masz już za sobą co najmniej 20-letni staż pracy, to w przypadku utraty zatrudnienia przysługuje Ci podwyższony zasiłek dla bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy będzie Ci go wypłacał przez pierwsze 3 miesiące w wysokości 860,40 zł miesięcznie, a przez następne - w wysokości 675,60 zł miesięcznie.

Jeżeli ponadto masz ukończony 50. rok życia, to zasiłek będziesz otrzymywał(a) przez 12 miesięcy, o ile wcześniej nie utracisz do niego prawa, np. podpisując umowę o pracę.
Samo ukończenie przez bezrobotnego 50 lat ani sam 20-letni staż pracy nie wystarczy, aby zasiłek był wypłacany przez cały rok.

W takim przypadku będzie on wypłacany z reguły jedynie przez 6 miesięcy. 12-miesięczny okres wypłaty zasiłku przysługuje bezrobotnemu, bez względu na jego wiek i staż pracy, jeżeli stopa bezrobocia w powiecie, w którym mieszka bezrobotny, była w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok nabycia przez niego prawa do zasiłku, o co najmniej 50 proc. większa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Roczny okres pobierania zasiłku przysługuje też osobie bezrobotnej mającej na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, jeśli jej małżonek też jest bezrobotny i po dniu nabycia przez nią prawa do zasiłku, swoje prawo do zasiłku utracił.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi obecnie 717 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące i 563 zł miesięcznie - przez następne. W tej wysokości przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego, i mającej co najmniej 5-letni, ale mniejszy niż 20 lat, łączny staż pracy przed utratą zatrudnienia.

Podwyższony zasiłek, wynoszący 120 proc. podstawowego, należy się bezrobotnemu, który ma za sobą co najmniej 20 lat stażu pracy. Z kolei bezrobotny, który utracił pracę, nie mając co najmniej 5-letniego stażu zatrudnienia, ma prawo do zasiłku w wysokości 80 proc. podstawowego (obecnie jest to 573,60 zł w ciągu pierwszych 3 miesięcy i 450,40 zł - w ciągu następnych).

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji zawsze 1 czerwca o tzw. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeśli wskaźnik ten nie zmienił się lub zmalał, wtedy zasiłek nie jest waloryzowany.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, zarejestrowanemu w urzędzie pracy, za każdy dzień po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania, jeżeli spełnia liczne warunki wymienione w art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tu wymienimy tylko najważniejsze z tych warunków.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu wtedy, gdy urząd pracy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, bezrobotny:
- był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
- pracował na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- świadczył usługi na podstawie umowy, np. agencyjnej lub umowy-zlecenia, albo prowadził działalność pozarolniczą, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do okresów uprawniających do zasiłku oraz wpływających na wysokość lub liczbę miesięcy jego otrzymywania zaliczają się, oprócz okresów pracy, także m.in. okresy odbywania zasadniczej służby wojskowej, urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby. Szczegółowy wykaz okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do zasiłku oraz okresu jego wypłacania zawierają art. 71 i 72 wspomnianej ustawy.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się