Menu Region

Bezrobotny nie jest sam

Bezrobotny nie jest sam

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Teresa Semik

Prześlij Drukuj
Od 1 lutego obowiązuje nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wymusza tworzenie centrów aktywizacji zawodowej
Sytuacja na polskim rynku pracy w czasach kryzysu sprawia, że ludzie żyją w nieustannym strachu przed wypowiedzeniem. Godzą się na rozwiązania, których dotąd nie akceptowali, byle tylko uratować swoje miejsce pracy. Wolą pracować krócej za niższą pensję, aniżeli w ogóle. A jednak armia nowych polskich bezrobotnych wciąż rośnie. Czy są pozostawieni sami sobie i czy są bez szans?

Co może FGŚP?

Ochroną roszczeń pracowniczych - w wypadku niewypłacalności pracodawcy - zajmuje się Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dokonuje on wypłaty pieniędzy należnych pracownikom. Środki te pochodzą w głównej mierze ze składek płaconych przez samych pracodawców.

Kiedy pracownik może sięgnąć po te pieniądze? Najczęściej w przypadku ogłoszenia upadłości firmy, rozwiązania spółki prawa handlowego prawomocnym orzeczeniem sądu, wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, wykreślenia pracodawcy z rejestru przedsiębiorstw.

Komu należą się świadczenia? Osobie, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą albo wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Wykluczeni z tych świadczeń są natomiast: małżonek pracodawcy, dzieci własne i przysposobione pracodawcy, dzieci drugiego małżonka, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, zięciowie, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie, osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Oto katalog świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków FGŚP:
wynagrodzenia za pracę, w tym za czas postoju, zwolnienia od pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia,
dodatki wyrównawcze,
składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawców.
Ale nie ma tu, na przykład, deputatu węglowego czy zwrotu delegacji.

Kto do funduszu?
W ciągu miesiąca od daty niewypłacalności pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń, listę osób uprawnionych oraz tytuły i wysokość tych roszczeń.

Wypłata świadczeń może również nastąpić na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub upoważnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. Wykazy i wnioski indywidualne składa się w formie pisemnej kierownikowi biura terenowego FGŚP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. We wniosku wpisujemy kwotę brutto.

Na decyzję oczekuje się 30 dni od chwili dostarczenia funduszowi ostatniego wymaganego dokumentu.
1 »

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się