Menu Region

Co wolno policjantowi, tego nie może ochrona

Co wolno policjantowi, tego nie może ochrona

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Karolina Kulaszewicz

2Komentarze Prześlij Drukuj
Namnożyło się ostatnio mundurowych. W czarnych mundurach chodzą policjanci, w podobnych ochroniarze. Ci ostatni prezentują się nawet groźniej.
Pamiętajmy jednak, że jak bardzo bojowo by nie wyglądali, prawa ochroniarzy do interwencji są ograniczone do terenu obiektu, w którym pracują. Przepisy dokładnie precyzują i rozdzielają kompetencje policjantów i ochroniarzy.

Policjant1 Policjant ma prawo skontrolować twoje dokumenty

Funkcjonariusz policji może poprosić cię o okazanie dokumentu tożsamości, jeżeli ma ku temu ważny powód, o którym od razu powinien cię poinformować.
Takim powodem może być konieczność ustalenia świadków, identyfikacja podejrzanych (np. wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawcy przestępstw lub wykroczeń), poszukiwanie zaginionych lub ukrywających się, a także wykonywanie poleceń wydanych przez sąd lub prokuraturę.

Zanim jednak policjant poprosi cię o okazanie dowodu, powinien się przedstawić:

podać imię i nazwisko, a także stopień służbowy, a jeśli nie jest umundurowany, musi ci pokazać legitymację służbową i to w taki sposób, abyś mógł odczytać i zanotować jego dane. Nie oddaje ci natomiast legitymacji do ręki. Jeżeli policjant stwierdzi np., że jesteś poszukiwany czy podejrzewa cię o udział w przestępstwie, a ty odmówisz podania twoich danych osobowych albo on nie będzie mógł ich potwierdzić, ma prawo doprowadzić cię na komisariat.

2 Policjant ma prawo użyć broni palnej

Zanim policjant skorzysta z tego prawa, powinien ostrzec okrzykiem: "Policja!". Jeżeli nie przyniesie to rezultatu, ostrzec okrzykiem: "Stój, bo strzelam!". Dopiero wtedy może oddać strzał ostrzegawczy w górę i w razie konieczności strzelać do celu. Jeśli z zachowania osoby, którą policjant chce zatrzymać, wynika, że wszelka zwłoka grozi niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia innych osób, użycie broni musi poprzedzić jedynie okrzykiem: "Policja!". Używając broni, policjant musi celować w dolne partie ciała (np. nogi), tak aby osobie, do której strzela, wyrządzić jak najmniejszą krzywdę.

3 Policjant może zrewidować mieszkanie za zgodą sądu


Jeżeli policjanci podejrzewają, że w twoim mieszkaniu znajdują się przedmioty, które mogą stanowić np. dowody w prowadzonej sprawie, i zapukają do drzwi z nakazem przeszukania (dokument ten powinien być podpisany przez sędziego lub prokuratora), musisz ich wpuścić. Pamiętaj, że w trakcie przeszukania funkcjonariusze muszą zapewnić obecność w przeszukiwanych pomieszczeniach jednego dorosłego - domownika lub sąsiada.

1 3 4 »
2

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

Bzdury Pani wypisuje!! Poniżej wycinek z UoOOiM!!

+102 / -77

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Świr (gość)  •

Witam. O tym, co może ochroniarz (licencjonowany!)mówi Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia(Dz.U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.), a uściślając:

Rozdział 6

Środki ochrony fizycznej osób i mienia

Art. 36. 1. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:

1) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,

2) wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia,
w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,

4) stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,

5) użycia broni palnej w następujących przypadkach:

a. w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony albo innej osoby,

b. przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu pracownika ochrony albo innej osoby,

c. przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną pracownikowi ochrony,

d. w celu odparcia gwałtownego bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.

2. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.

3. Broni palnej nie używa się w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

Art. 37. Pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia poza granicami chronionych obiektów i obszarów ma prawo do:

1) wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3,

2) użycia podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1-3 oraz 5 i 6, lub broni palnej, w przypadku gwałtownego, bezprawnego zamachu na konwojowane wartości lub osoby je ochraniające.

Art. 38. 1. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 37
pkt 2 wyłącznie wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.

2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:

1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

2) kajdanki,

3) pałki obronne wielofunkcyjne,

4) psy obronne,

5) paralizatory elektryczne,

6) broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

3. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wezwaniu do określonego zachowania.

4. Środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2 pkt 3-6, nie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa
w ust. 2.

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne.

Art. 39. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunki przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Art. 40. 1. Pracownik ochrony nosi, z zastrzeżeniem art. 41, przydzieloną broń palną tylko wtedy, gdy występuje w umundurowaniu lub ubiorze używanym przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik ochrony wykonuje zadanie ochrony osób w miejscu publicznym.

Art. 41. Pracownik ochrony nie może nosić przy sobie broni palnej, jeżeli wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego podczas trwania masowych imprez publicznych.

Art. 42. Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Tak więc po ostaniej nowelizacji licencjonowany pracownik ochrony ma uprawnienia quasi policyjne. Tak więc uważajcie na ochroniarzy

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ochrona też dla bezpieczeństwa

+83 / -77

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Pietja (gość)  •

Jak coś już napisaliście to piszcie z sensem. Wszyscy pracujemy dla bezpieczeństwa innych .A gdzie w tym wszystkim jest to czego nie może ochrona ? Licencjonowani Pracownicy ochrony mają mniejsze uprawnienia, lecz mają również prawo do użycia broni. Co regulują przepisy. I tak większość z nich to byli pracownicy mundurowi. Nie mylmy Pracowników ochrony z cieciami na budowach itp.

odpowiedzi (0)

skomentuj