Menu Region

Jaki podatek zapłacisz od spadku i darowizny

Jaki podatek zapłacisz od spadku i darowizny

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Filip Ratkowski

Prześlij Drukuj
Nagle możesz stać się spadkobiercą lub obdarowanym. Im bliższy tobie człowiek przekaże ci dorobek swego życia, tym mniej zabierze fiskus.
Uwłaszczenia, prywatyzacje, wykup mieszkań spółdzielczych, budowa domów, zakładanie spółek z o.o. i akcyjnych, zakup akcji spółek giełdowych... Kapitalizm sprawił, że znaczna część społeczeństwa dorobiła się osobistego majątku.

Każdy z nas pewnego dnia będzie spadkodawcą lub darczyńcą, każdy też może stać się spadkobiercą lub obdarowanym. Dziś radzimy, kiedy warto spisać testament, a kiedy zapisać darowiznę. A także informujemy, z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć, kiedy sami otrzymamy spadek lub darowiznę.

Dwie drogi

Drogą najbardziej oczywistą jest postępowanie spadkowe. Warto więc zadbać wcześniej o poprawne spisanie testamentu, który zawsze można później zmienić. Jeśli nie rozporządzimy majątkiem w formie testamentu, wchodzi w grę dziedziczenie ustawowe.

Inną drogą jest darowizna (lub tzw. polecenie darczyńcy, gdy legat przekazują inne osoby), ale tu czyhają na obdarowanego liczne pułapki. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeśli np. wykaże, że po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny spowoduje uszczerbek dla jego utrzymania czy wypłaty alimentów. Darowizna może być też odwołana w ciągu dwóch lat, w przypadku wykazania rażącej niewdzięczności obdarowanego. Nie później jednak niż w ciągu roku od chwili, gdy darczyńca dowiedział się o tej niewdzięczności.

Odwołanie darowizny mogą przeprowadzić też spadkobiercy darczyńcy, jeśli obdarowany przyczynił się celowo do jego śmierci lub gdy wykażą, że darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, np. był ubezwłasnowolniony.

Przedstawiciel takiej osoby - opiekun przy całkowitym ubezwłasnowolnieniu lub kurator przy częściowym - może także zakwestionować przed sądem umowę darowizny dokonaną przed ubezwłasnowolnieniem, jeśli była ona nieuzasadniona lub, z racji swej wartości, nadmierna.

Trzeba zgłosić


O spadku i darowiźnie powinien zostać powiadomiony urząd skarbowy. Służy do tego specjalny druk SD-Z1, który jest dostępny w każdym urzędzie skarbowym. Zgłoszenie nie obowiązuje w poniższych przypadkach:

Gdy wartość majątku nabytego w obrębie pierwszej grupy podatkowej - od tej samej osoby (lub po tej samej osobie) w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw ostatnio nabytych - nie przekracza kwoty 9637 zł.

Gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (ponieważ została ona już opodatkowana przez notariusza).
1 3 »
 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się