Menu Region

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Karolina Kulaszewicz

Prześlij Drukuj
Złóż w tym miesiącu wniosek o świadczenia rodzinne, żeby dostać pieniądze już we wrześniu. Możesz otrzymać nawet kilkaset złotych miesięcznie.
Masz tylko niecały tydzień na złożenie wniosku i wymaganych dokumentów, jeśli chcesz dostawać zasiłek rodzinny przez najbliższy rok (od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.). Jeśli zdążysz z formalnościami do czwartku, to pieniądze za pierwszy miesiąc otrzymasz już we wrześniu. Z kolei wszyscy ci, którzy wnioski złożą po 31 lipca, na pierwszą wypłatę zasiłku mogą poczekać aż do 31 października.


W dzisiejszym Poradniku podpowiadamy, komu przysługują świadczenia rodzinne i jak należy się o nie starać.

Zasiłek rodzinny

1. Komu należy się świadczenie.

Pomoc w postaci zasiłku może otrzymać dziecko, które:
- nie ukończyło 18 lat;
- uczy się, a nie skończyło jeszcze 21 lat;
- uczy się w szkole lub studiuje i jest niepełnosprawne, ale nie ukończyło 24 lat (wówczas musisz przedstawić orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

2. Kto może składać wnioski o pomoc finansową.

O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, tzn. osoba opiekująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Prawo do ubiegania się o zasiłek ma także osoba pełnoletnia, pod warunkiem że nie ukończyła 21 lat, uczy się i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub jeśli ma prawo do alimentów od rodziców (zasądzonych wyrokiem sądowym albo ugodą sądową). Może mieć także nieukończone 24 lata, jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jednocześnie kontynuując naukę w szkole lub w szkole wyższej.


3. Jakie dokumenty trzeba przygotować.


O zasiłek trzeba ubiegać się zazwyczaj w ośrodku pomocy społecznej, rzadziej w referacie świadczeń urzędu gminy. Musisz tam przedstawić:
wypełniony wniosek - druk otrzymasz na miejscu lub możesz wydrukować ze strony internetowej twoja-firma.pl/download/ drukizus/zal_1.pdf. Wypełniony wniosek obok;
kopię dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość (jej zgodność z oryginałem musi poświadczyć pracownik urzędu, dlatego dowód powinieneś mieć przy sobie). Oprócz dowodu osobistego może to być paszport;
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu;
kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty - w przypadku osoby uczącej się;
zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (czyli za 2007 r.), jeżeli podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Przedstawiają je wszyscy pełnoletni członkowie rodziny. Potrzebne są też oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu;
informacje o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację. Jeśli drugi z rodziców lub małżonków zmarł - dołączasz kopię aktu zgonu;
kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka. W zależności od sytuacji mogą być kopie zatwierdzonej przez sąd ugody dotyczącej alimentów lub orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;
zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 18. rok życia. Musi ono zostać wystawione we wrześniu br., zaś wniosek o przyznanie świadczenia jest rozpatrywany dopiero po dostarczeniu dokumentu;
zaświadczenie z uczelni, jeżeli dziecko studiuje;
informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka - w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie;
By uniknąć oczekiwania w kolejkach, wypełnione wnioski o zasiłek rodzinny i potwierdzone kopie wymaganych dokumentów można przesłać pocztą.

- Trzeba pamiętać, że świadczeniodawca rozpoczyna rozpatrywanie wniosku i pozostałych druków dopiero z chwilą otrzymania ich kompletu. Na weryfikację ma 30 dni, a w razie stwierdzenia błędów, niejasności i wątpliwości, wydanie decyzji może się przedłużyć nawet do 60 dni. Warto więc wypełniać druki bardzo dokładnie - zaznacza Sylwia Ressel, rzecznik prasowy MOPS w Gdańsku.

1 3 4 5 »
 

Komentarze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się