Menu Region

Sprawdź, czy masz szansę dostać rentę chorobową

Sprawdź, czy masz szansę dostać rentę chorobową

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Polska

Patrycja Wacławska

2Komentarze Prześlij Drukuj
Renta z tytułu niezdolności do pracy może być przyznana jedynie tym osobom, które spełnią jednocześnie trzy warunki. Pierwszym z nich jest niezdolność do pracy. O tym, czy osoba starająca się o rentę spełnia ten warunek, decyduje lekarz orzecznik ZUS.
Nie można postawić znaku równości między niezdolnością do pracy a chorobą. Nawet jeśli lekarz rodzinny lub specjalista stwierdził, że cierpisz na określone schorzenie, nie ma gwarancji, że otrzymasz rentę. Lekarz orzecznik ZUS może bowiem uznać, że mimo choroby jesteś zdolny do pracy, czyli że choroba nie przeszkadza ci w kontynuowaniu zatrudnienia.

Szansę na otrzymanie renty mają jedynie te osoby, w przypadku których orzecznik uzna, że nie rokują odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
Stwierdzając niezdolność do pracy, orzecznik określi też jej stopień. Od tego, czy zostaniesz uznany za częściowo niezdolnego do pracy, całkowicie niezdolnego do pracy, czy też za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, będzie zależała wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Drugim warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do renty jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Wlicza się do niego zarówno okresy składkowe (np. zatrudnienia), jak i nieskładkowe (np. urlopu wychowawczego). Okresy nieskładkowe można uwzględnić jedynie w części, która nie przekracza jednej trzeciej okresów składkowych. Wymagany staż ubezpieczeniowy jest ściśle uzależniony od wieku osoby, która ubiega się o rentę chorobową. Od osób, które nie ukończyły 20. roku życia, wymaga się co najmniej rocznego stażu, od osób w wieku 20-22 lata - 2-letniego, w wieku 22-25 lat - 3-letniego, 25-30 lat - 4-letniego, zaś od osób, które ukończyły 30. rok życia - 5-letniego.

Ubezpieczeni z ostatniej grupy wiekowej (a więc ci, którzy skończyli 30 lat) muszą spełnić dodatkowy warunek. Otóż wymagany od nich 5-letni staż ubezpieczeniowy powinien przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę (lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli starający się o rentę ma już orzeczoną niezdolność do pracy). Wyjątkowo o przyznanie renty mogą się starać także osoby, które nie osiągnęły wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Warunkiem jest jednak to, aby zostały ubezpieczone (np. podjęły pracę) przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia szkoły albo studiów oraz od dnia ubezpieczenia aż do dnia powstania niezdolności do pracy były ubezpieczone bez przerwy (dopuszczalne są jedynie przerwy, które nie przekroczyły 6 miesięcy).

Co zrobić, by starania o rentę okazały się skuteczne

Ostatnim spośród trzech warunków, od których zależy uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jest powstanie niezdolności do pracy w jednym z okresów wymienionych przez przepisy. Na otrzymanie renty co do zasady mogą liczyć tylko te osoby, które stały się niezdolne do pracy w trakcie okresów wymienionych w ustawie lub w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu tych okresów.

Do okresów tych należą przede wszystkim: zatrudnienie, prowadzenie własnej działalności (pod warunkiem że opłacono składkę ubezpieczeniową), wykonywanie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej (jeśli opłacono składkę ubezpieczeniową), pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, służba wojskowa, służba w policji, straży granicznej, więziennictwie, państwowej straży pożarnej, organach celnych, pobieranie zasiłków macierzyńskiego, chorobowego lub opiekuńczego, urlop wychowawczy na dziecko do 4 lat.
« 2
Reklama
2

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

renta chorobowa

+14 / -31

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

annapiwonska (gość)  •

witam mam pytanie mam orzeczenie grupe lekka czy dostane rente chorobowa

odpowiedzi (0)

skomentuj

ZUS renty chorobowe

+25 / -3

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Teresa (gość)  •

witam mam 56 lat od ponad 10 lat jestem osobą chorą miałam wypadek w pracy w szpitalu schodziłam po schodach .Były mokre i posljzgnełam się i upadłam poszło mi prawe kolano ,miałam operacie i noga była w turbanie .W tej chwjli jestem na zasiłku i pielegnacyjnym . czy mam sanse uzyskać RENTĘ CHOROBOWĄ czy taki człowiek jest zdany to DZADOWANIE .mam guzki ma całym cele bolą .Proszę o porade .z powazaniem TERESA

odpowiedzi (0)

skomentuj
Reklama
Reklama